PROFIL GURU DAN STAF


Irnanti Miftahudin, S.PdI
Kepala Sekolah
Suwito, M.Pd
Wakasek Kurikulum

Zainal Abidin,Sos
Wakasek Kesiswaan dan Guru
 
M. Ma'mun, M.Pd
Guru Senior
Wawan Ahmad Sofwan, S.PdI
Guru Senior
Machdaleni H, S.Pd
Guru dan Operator Sekolah  
 Sarifudin
 Tata Usaha
Siti Marni, S.PdI
Guru Kelas
Wawan Setiawan, S.PdI
Guru Agama
Ida Farida
Tata Usaha
Nur Hanisa
Tata Usaha
Tri Mulyani, S.Pd.I
Guru Kelas
Suwiryo, SE
Guru Kelas
Endang Rochmawati, S.Pd
Guru Kelas
Nurul Istianahtul Wahidah, S.Pd
Guru Kelas
Zubaidah, S.Pd
Guru Kelas
Dwi Dhamayanti, A.Md
Guru Kelas
Abduh
Guru Pramuka
Shofuro, S.Ag
Guru Agama

Ardiansyah
Guru Tahfidz
Endang Listiyani, S.Pd.I
Guru Kelas

Pipit Hayati Fitriah, S.Pd
Guru Kelas

Sri Desi Maulani, A.Md
Guru Kelas

Indah Maliawati, S.Pd
Guru Kelas

Deasy Rahmawati, S.Pd
Guru Kelas
Widayanti, A.Md
Guru Kelas
Fitriah, S.Pd
Guru Kelas
Tuti Handayani, S.Pd
Guru Kelas
Siti Maryani, M.Pd
Guru Kelas

Irfan Suhada, SS
Guru Bahasa Arab
Didit Ridhany, S.Sos
Staf Perpustakaan
Ida Farida, S.Ag
Guru Kelas
Indra Setiawan, A.Md
Guru Penjas dan Pramuka
Achmad Sudrajat
BM
Idris (BM)
Marbot Masjid
Siti Aminah (BM)
Aris (Security)

Bambang Lestari (BM)